Wil je studenten goed Nederlands of Engels leren schrijven op
ho-niveau?

En zoek je een hoogwaardig leer-, oefen- én toetsprogramma om je eigen onderwijsdoelen te behalen? Hogeschooltaal biedt een integrale leerlijn van basisvaardigheden tot en met het schrijven van taalproducten op 4F/C1-niveau. En neemt je veel werk uit handen.

Hoe werkt het?

Het begint bij de leerplannen van je opleiding: het taalbeleid van je opleiding bepaalt welke beroepsproducten studenten moeten kunnen schrijven en op welk niveau. Waarschijnlijk is er een leerplan ontwikkeld waarin aandacht is voor het onderhouden van de basisvaardigheden en een leerlijn die tot doel heeft de student beter en aantrekkelijker te leren schrijven (mocht een dergelijk leerplan ontbreken, dan denken onze experts graag met je mee).

Vervolgens kies je welke modules van Hogeschooltaal je, op welke manier inzet, om de leerplannen te realiseren. Hogeschooltaal bestaat uit een leer- en oefenomgeving voor de student en een hoogwaardige toetsservice.

Hogeschooltaal Nederlands

 • Gepersonaliseerd online leer- en oefenprogramma voor studenten, met monitor voor de docent voor persoonlijke coaching
 • Toetsservice met uitgebreid aanbod van hoogwaardige toetsen en rapportages
 • Grammatica, spelling & taalgebruik van 3F- naar 4F-niveau
 • Cursussen leren schrijven van rapporten, zakelijke brieven, e-mails, etc., af te stemmen op de beroepsgerichte vakken en projecten
 • In te zetten voor het realiseren van het integraal taalbeleid van de opleiding

Hogeschooltaal Engels

 • Gepersonaliseerd online leer- en oefenprogramma voor studenten, met monitor voor de docent voor persoonlijke coaching
 • Toetsservice met uitgebreid aanbod van hoogwaardige toetsen en rapportages
 • Basisvaardigheden: grammatica & spelling op ERK B1-, B2- en C1-niveau
 • Modules Schrijven: for the workplace, reports, business letters, etc., af te stemmen op de beroepsgerichte vakken en projecten
 • In te zetten voor het realiseren van het integraal taalbeleid van de opleiding

Hoogwaardige toetsing

Hogeschooltaal biedt een groot aantal hoogwaardige intaketoetsen, formatieve toetsen en summatieve toetsen voor de toetsing van de basisvaardigheden Nederlands en Engels.
Studenten bereiden zich optimaal voor met de leer- en oefenmodule van Hogeschooltaal.
Toetsservice

Beoordelingen

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – lees wat onze gebruikers zeggen.

5/5

“Ik ben heel blij met het zelfstudiekarakter van Hogeschooltaal! Met dit programma kunnen studenten aantrekkelijk en adequaat online taal leren, daar zou iedere opleiding in moeten investeren!”

Docent Fontys Hogescholen 

5/5

“Ik ben tevreden met het team Hogeschooltaal (evenals voorgaande jaren), bijvoorbeeld vragen onzerzijds worden altijd correct beantwoord of uitgezocht, het team is goed bereikbaar (ook tijdens de toetsmomenten); kortom prima samenwerking!”

Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

5/5

“Ik vind Hogeschooltaal een prima leidraad naar beter taalonderwijs! Ik merk dat het taalniveau stijgt met Hogeschooltaal. Het is ook motiverend voor ze om te zien dat ze met elke keer oefenen beter worden. Het is een goede uniforme basis!”

Docent De Haagse Hogeschool 

"De slaagkans voor taaltoetsen is voor studenten met Hogeschooltaal, 2,5 keer zo groot als voor studenten zonder Hogeschooltaal"
"Hogeschooltaal is een gebruiksvriendelijk programma waar studenten prima zelfstandig mee aan de slag kunnen."
"Met Hogeschooltaal werkt een student efficiënt aan zijn verbeterpunten."
"De makers van Hogeschooltaal denken net zoals wij over integraal taalbeleid in beroepsopleidingen.”
Previous
Next
De online toetsen van Hogeschooltaal zijn samengesteld door een team van BKE- en SKE-gecertificeerde ontwikkelaars en voldoen in betrouwbaarheid en validiteit aan de hoogste statistische normen. Op basis van langjarige en voortdurende data-analyses en psychometrisch onderzoek, werken wij continu aan de verbetering van onze toetsen. Zo zijn wij dit studiejaar bezig met pilots voor Toepassingstoetsen; toetsen waarin studenten op een hoger niveau van Bloom teksten redigeren. Hogeschooltaal wordt bijgestaan door een Adviesraad met vertegenwoordigers van hogescholen en hoogleraren in Taalwetenschap uit Nederland en Vlaanderen. Hogeschooltaal is gecertificeerd door de Taalunie.
Bijna elke ho-docent ervaart dagelijks dat de schrijfvaardigheid van zijn studenten onder de maat is, terwijl aangetoond is dat goed en aantrekkelijk schrijven de kwaliteit van beroepsproducten sterk verhoogt. Veel opleidingen zouden daarom meer aandacht willen besteden aan schrijven, maar het ontbreekt ze vaak aan ruimte in het curriculum. Om in die behoefte te voorzien is Avans-docent Ed Landman in 2003 Hogeschooltaal gestart. In 2016 nam Noordhoff dit veelbelovende bedrijf over en zijn de krachten gebundeld. Je kunt je schrijfonderwijs geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Wij nemen je – verantwoord- veel werk uit handen.
Hogeschooltaal biedt docenten in een studentenvolgsysteem, een helder overzicht van de voortgang en resultaten van de studenten. Een monitor geeft inzicht in het leerproces. Zo kun je groepen en individuele studenten gemakkelijk, gericht coachen en je onderwijs afstemmen op de genuanceerde behoeften van je studenten.
De overheid stelt niet voor niets het ‘bevorderen van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands’ als bekostigingseis aan hogescholen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een direct verband bestaat tussen schrijfvaardigheid en studiesucces van studenten. En dan volstaat niet een eenmalige voldoende op een toets basisvaardigheden. Maar gaat het om het stapsgewijs vergroten van de schrijfvaardigheid, door het onderhouden van basisvaardigheden én het volgen van een leerlijn schrijven. Hogeschooltaal biedt studenten en docenten daarvoor de middelen.

Support

 • Hogeschooltaal biedt alle ingrediënten voor het realiseren van een deugdelijke integrale leerlijn, geënt op de specifieke studie- en beroepseisen van elke opleiding.
 • De inzet van het leermiddel is gemakkelijk af te stemmen op het beschikbare aantal contact- en studie-uren.
 • Learning analytics maken gerichte coaching van studenten mogelijk.
 • Docenten die Hogeschooltaal willen gebruiken kunnen een gratis docentenaccount aanvragen
U kunt hier een proefaccount aanvragen.
 • De inhoud en opzet van onze toetsen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een adviescommissie met gerenommeerde leden staat daarvoor garant.
 • Onze toetsontwikkelaars zijn BKE- en SKE-gekwalificeerd en onze psychometrist waarborgt de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen.
 • Doorlopende analyses van toetsresultaten leiden tot tussentijdse bijstellingen.
 • Innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van vraagvormen, worden vóór publicatie onderworpen aan uitgebreide pilottests.
 • Hogeschooltaal bevat alle relevante theorie, een onuitputtelijk aantal oefeningen en voorbereidende (proef)toetsen.
 • De student oefent alleen wat hij nog niet beheerst; efficiënt en effectief naar 3F-, 4F- of B1-, B2-, C1-niveau.
 • Hij krijgt direct feedback en heeft een duidelijk overzicht van zijn vorderingen.
 • De student heeft 24/7 toegang tot het programma en hij kan – door de licentieduur van 5 jaar – zijn basiskennis continu onderhouden en uitbreiden met het stapsgewijs leren schrijven van beroepsrelevante producten op ho-niveau.
Een taalpakket van Hogeschooltaal bestaat uit:
 • Basisvaardigheden: leerstof, oefeningen en diagnostische toetsen
 • Cursussen om studie- en beroepsproducten, – steeds beter – te leren schrijven
Staat de vraag die je hebt er niet tussen?
Neem contact op met support:
0031 (0) 88 5226822 of support-hogeschooltaal@noordhoff.nl

Contact

Werk je nog niet met Hogeschooltaal? Maar ben je wel nieuwsgierig geworden?

Vraag dan meer informatie aan.

Contactformulier

Aanvraag docentaccount

Ja, ik ben docent en wil Hogeschooltaal graag uitproberen. Stuur mij inloggegevens voor een tijdelijke account.

Ik ben: