Hogeschooltaal
Engels

De leer- en oefenmodule Hogeschooltaal Engels de modules Basic Skills en Writing Skills. In de module Basic Skills werkt de student aan zijn grammar en spelling ERK B1-, B2- en C1-niveau. De module Writing Skills biedt cursussen waarin doelgericht en stapsgewijs het schrijven van Engelstalige beroepsproducten wordt aangeleerd. De docent kiest de cursussen die relevant zijn voor de beroepspraktijk van de opleiding en voor projecten. Hogeschooltaal Engels is in te stellen op de voertaal Nederlands of Engels.

Hippe student met tasop rug

Basic Skills

In de module Basic Skills legt de student de basis voor correct taalgebruik.
De module biedt alle relevante theorie, een onuitputtelijk aantal oefeningen en proeftoetsen, gebaseerd op het ERK B1-, B2- en C1-niveau en het Cambridge Learner Corps. De summatieve taaltoetsen van Hogeschooltaal testen de Basic Skills.

Schrijfvaardigheden
/ Writing skills

Het onderdeel met schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basis(regels), maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten.

De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen:

Beoordelingen

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – luister naar wat onze gebruikers zeggen.

5/5

“Ik ben heel blij met het zelfstudiekarakter van Hogeschooltaal! Met dit programma kunnen studenten aantrekkelijk en adequaat online taal leren, daar zou iedere opleiding in moeten investeren!”

Docent Fontys Hogescholen

5/5

“Ik ben tevreden met het team Hogeschooltaal (evenals voorgaande jaren), bijvoorbeeld vragen onzerzijds worden altijd correct beantwoord of uitgezocht, het team is goed bereikbaar (ook tijdens de toetsmomenten); kortom prima samenwerking!”

Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5/5

“Ik vind Hogeschooltaal een prima leidraad naar beter taalonderwijs! Ik merk dat het taalniveau stijgt met Hogeschooltaal. Het is ook motiverend voor ze om te zien dat ze met elke keer oefenen beter worden. Het is een goede uniforme basis!”

Docent De Haagse Hogeschool

Snel je Nederlands of Engels verbeteren én tijd overhouden voor andere leuke dingen?

Studeer efficiënt met de online taalprogramma's van Hogeschooltaal.

Enthousiaste studente met laptop