Hogeschooltaal > Docent

Hogeschooltaal Nederlands

"Studenten kunnen niet meer schrijven", "Hbo-niveau is bedroevend", "Kwaliteit scripties onder de maat". Dit soort berichten hebben opleiders de laatste jaren tot vervelens toe moeten aanhoren. Taalvaardigheid, en met name schrijfvaardigheid, is een struikelblok in het hoger onderwijs. Maar je kunt het ook omdraaien: een goede taalvaardigheid is de sleutel tot studiesucces. En dat is precies het doel van Hogeschooltaal. Docenten en studenten faciliteren bij het bereiken van hun doel: kwalitatief hoogwaardige schrijfvaardigheid als basis voor studiesucces!    

Kies nu ook voor studiesucces

  • Bespaar kostbare onderwijstijd met adaptieve zelfstudie.
  • Volg studentenprestaties individueel of per groep, realtime via het online volgsysteem.
  • Gebruik de hoogwaardige, onafhankelijke toetsen op 3F- en 4F-niveau, spelling gecertificeerd door de Nederlandse Taalunie.


Wat is Hogeschooltaal?

Hogeschooltaal is een totaaloplossing voor training en toetsing van schrijfvaardigheid. Met Hogeschooltaal heb je alle ingrediënten in handen voor een succesvolle leerlijn taal:

  • Een gepersonaliseerde leer- en oefenomgeving voor studenten.
  • Een gepersonaliseerde docentenomgeving met dashboards en rapportages.
  • Hoogwaardige toetsen volgens officiële normen
  • Begeleiding bij de ontwikkeling van een eigen leerlijn.


Zelf ervaren hoe het werkt?


Wat zeggen klanten over Hogeschooltaal?

In 2017/2018 zijn er 190 opleidingen, verspreid over 34 hogescholen, die werken met Hogeschooltaal. En iedereen is daar erg tevreden over. "Hogeschooltaal neemt ons veel tijd uit handen", "Ik ben onder de indruk van de hoge kwaliteit van de toetsen" en "Studenten worden zelf taalvaardiger terwijl ik mijn tijd aan iets anders kan besteden", zijn de geluiden die wij horen.Hoe kan ik Hogeschooltaal inzetten?

Je kunt Hogeschooltaal op verschillende manieren inzetten: als training ter voorbereiding op de taaltoets, als cursus in meerdere leerjaren of als een volwaardige leerlijn voor de hele opleiding. Hogeschooltaal past bij elke opleiding en bij elke onderwijsvisie.
Meer weten? Het team van Hogeschooltaal helpt je graag.


Hoe werkt Hogeschooltaal?

Hogeschooltaal is een adaptieve leeromgeving die zich aanpast aan het niveau van een individuele student. De eerste keer beantwoordt hij een aantal vragen waarmee zijn startkennis in kaart wordt gebracht. Daarmee activeert hij zijn taal-DNA. Door het studieadvies van de ingebouwde taalcoach op te volgen, kan de student zijn taal-DNA en daarmee zijn schrijfvaardigheid verbeteren. Bekijk ook onze pitch bij Avans Hogeschool.  

De docentenomgeving bestaat uit een volgsysteem en een contentmanagementsysteem. In het volgsysteem kun je de vorderingen van (groepen) studenten volgen met handige dashboards. In het contentmanagementsysteem kun je toetsen of opdrachten klaarzetten voor je studenten.
Wil je studenten officieel toetsen? Hogeschooltaal biedt daarvoor een unieke Toetsservice die je veel ontwikkel- en nakijktijd bespaart. De toetsen zijn ontwikkeld door een wetenschappelijke redactie en voldoen aan de eisen van de Nederlandse Taalunie. Lees meer informatie over Toetsservice. 


Modulair totaalpakket

Hogeschooltaal Nederlands biedt een totaaloplossing voor onderwijs in schrijfvaardigheid Nederlands voor studenten en docenten. Hogeschooltaal is modulair opgebouwd: de leermodule van Hogeschooltaal Nederlands kunnen studenten van jaar 1 t/m 4 gebruiken. Als docentgebruiker krijg je de docentenomgeving met het volg- en contentmanagementsysteem gratis tot je beschikking. Desgewenst kun je onze officiële Hogeschooltaaltoetsen inkopen via onze Toetsservice. Daarnaast is er een module Taalsteun (voor taalzwakke studenten) verkrijgbaar.

Voordelen

Hogeschooltaal Nederlands

Taalsteun (plusmodule)

Assortiment en prijzen

Hogeschooltaal Engels

Voor het begin van schooljaar 2018-2019 verschijnt Hogeschooltaal Engels: een e-learning pakket dat dezelfde opbouw krijgt als Hogeschooltaal Nederlands. Met Hogeschooltaal Engels oefenen studenten systematisch om hun schrijfvaardigheid Engels te vergroten; te beginnen met het wegwerken van achterstanden in Grammar op B1 en B2. Dit najaar volgen de modules Writing skills en Research skills. Net als Hogeschooltaal Nederlands wordt het pakket Engels in de toekomst steeds verder uitgebreid.

Ook bij Engels kun je ervoor kiezen om officiële toetsen af te laten nemen via onze Toetsservice.

Je kunt Hogeschooltaal Engels inzetten voor twee doelgroepen:

  • Studenten van Nederlandstalige opleidingen waarvoor een goede beheersing van het Engels noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met toenemende internationalisering van de beroepspraktijk.
  • Studenten van Engelstalige opleidingen. De instructietaal is door de student in te stellen op Engels.

Voordelen

Hogeschooltaal Engels

Assortiment en prijzen


Nieuws


04-06-2018 De leereffecten van Hogeschooltaal
Hbo-studenten met een goede taalbeheersing, vooral op het gebied van schrijftaal, zijn succesvoller. Recente studies tonen keer op keer het belang van goede schrijfvaardigheden aan voor kwalitatief goede beroepsproducten.
12-06-2018 Ontdek onze nieuwe Intaketoets
Hogeschooltaal introduceert deze zomer een nieuwe dienst: een klassikale intaketoets op 3F-niveau die je aan het begin van het studiejaar af kunt nemen bij je eerstejaars.
18-10-2018 Taalsteun voor taalzwakke studenten
Wist je dat meer dan de helft van de startende propedeusestudenten het noodzakelijke schrijfniveau 3F (havo) onvoldoende beheerst? Vooral de resultaten van de groeiende groep dyslectici drukken de gemiddelde scorers. Het inzetten van een algoritmekaart he