Hogeschooltaal
Nederlands

De leer- en oefenmodule Hogeschooltaal Nederlands bestaat uit de modules Basisvaardigheden en Schrijfvaardigheden.
In de module Basisvaardigheden werkt de student zelfstandig aan zijn grammatica, spelling en taalgebruik op 3F- en 4F-niveau.
De module Schrijfvaardigheden biedt cursussen waarin doelgericht en stapsgewijs het schrijven van beroepsproducten wordt aangeleerd. De docent kiest de cursussen die relevant zijn voor de beroepspraktijk van de opleiding en voor projecten.

Hippe student met tasop rug

Basisvaardigheden

In de module Basisvaardigheden legt de student de basis voor correct taalgebruik.
De module biedt alle relevante theorie, een onuitputtelijk aantal oefeningen, redigeeropdrachten en proeftoetsen. De summatieve taaltoetsen van Hogeschooltaal testen de basisvaardigheden.

Hoeveel tijd het werken in de module kost, hangt uiteraard samen met het startniveau van de student en hoe grondig hij zich wil voorbereiden op een eventuele toets; het is een gepersonaliseerd leer- en oefenprogramma met een database aan oefenmogelijkheden. Maar de ervaring leert dat de gemiddelde studielast circa 25 uur bedraagt. Regelmatig onderhoud van de basisvaardigheden vergt elke keer maar een paar uur

Schrijfvaardigheden

Het onderdeel schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basisregels, maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten. 

De cursussen variëren in lengte. En elke cursus kan snel – in een paar uur – worden gedaan en uitgebreid, met een studiebelasting tot wel 12 uur. In dat geval bestudeert de student van elke ‘stap’ niet alleen de leerstof, maar doet hij ook de meerkeuze reproductie- en toepassingsvragen, de casus en de eindopdracht. Het leereffect blijkt het grootst bij inzet van het digitale programma in combinatie met goed georganiseerde peer feedback; samen schaven aan schrijfproducten die functioneel zijn in de eigen opleiding en projecten.

Beoordelingen

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – lees wat onze gebruikers zeggen.

5/5

“Ik ben heel blij met het zelfstudiekarakter van Hogeschooltaal! Met dit programma kunnen studenten aantrekkelijk en adequaat online taal leren, daar zou iedere opleiding in moeten investeren!”

Docent Fontys Hogescholen

5/5

“Ik ben tevreden met het team Hogeschooltaal (evenals voorgaande jaren), bijvoorbeeld vragen onzerzijds worden altijd correct beantwoord of uitgezocht, het team is goed bereikbaar (ook tijdens de toetsmomenten); kortom prima samenwerking!”

Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5/5

“Ik vind Hogeschooltaal een prima leidraad naar beter taalonderwijs! Ik merk dat het taalniveau stijgt met Hogeschooltaal. Het is ook motiverend voor ze om te zien dat ze met elke keer oefenen beter worden. Het is een goede uniforme basis!”

Docent De Haagse Hogeschool

Klaar om te starten?

Begin met efficiënt studeren doormiddel van de online taalprogramma's van Hogeschooltaal.

Enthousiaste studente met laptop