Veelgestelde vragen

Hogeschooltaal Nederlands

De leer- en oefenmodule Hogeschooltaal Nederlands bestaat uit de modules Basisvaardigheden en Schrijfvaardigheden.
Over Hogeschooltaal

Wat kan ik met Hogeschooltaal Nederlands?

In de module Basisvaardigheden werkt de student zelfstandig aan zijn grammatica, spelling en taalgebruik op 3F- en 4F-niveau.

De module Schrijfvaardigheden biedt cursussen waarin doelgericht en stapsgewijs het schrijven van beroepsproducten wordt aangeleerd. De docent kiest de cursussen die relevant zijn voor de beroepspraktijk van de opleiding en voor projecten.

Basisvaardigheden

In de module Basisvaardigheden legt de student de basis voor correct taalgebruik.
De module biedt alle relevante theorie, een onuitputtelijk aantal oefeningen, redigeeropdrachten en proeftoetsen. De summatieve taaltoetsen van Hogeschooltaal testen de basisvaardigheden.

Hoeveel tijd het werken in de module kost, hangt uiteraard samen met het startniveau van de student en hoe grondig hij zich wil voorbereiden op een eventuele toets; het is een gepersonaliseerd leer- en oefenprogramma met een database aan oefenmogelijkheden. Maar de ervaring leert dat de gemiddelde studielast circa 25 uur bedraagt. Regelmatig onderhoud van de basisvaardigheden vergt elke keer maar een paar uur.

Schrijfvaardigheden

Het onderdeel schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basisregels, maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten. 

De cursussen variëren in lengte. En elke cursus kan snel – in een paar uur – worden gedaan en uitgebreid, met een studiebelasting tot wel 12 uur. In dat geval bestudeert de student van elke ‘stap’ niet alleen de leerstof, maar doet hij ook de meerkeuze reproductie- en toepassingsvragen, de casus en de eindopdracht. Het leereffect blijkt het grootst bij inzet van het digitale programma in combinatie met goed georganiseerde peer feedback; samen schaven aan schrijfproducten die functioneel zijn in de eigen opleiding en projecten.

Onderzoek en afstuderen

Iedere student in het hoger onderwijs moet er op een bepaald moment aan geloven: het schrijven en het presenteren van een scriptie. Voor de meerderheid van de studenten betekent dat het begin van een lange reeks slapeloze nachten. Daarom hebben wij voor de modules Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek, Het schrijven van een rapport en Het presenteren van een rapport veel moeite gedaan het de student gemakkelijk te maken.

  • Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek
  • Het schrijven van een rapport
  • Het presenteren van een rapport

Dit zeggen docenten over ons

Contact

Werk je nog niet met Hogeschooltaal? Maar ben je wel nieuwsgierig geworden?

Vraag dan meer informatie aan.
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ik ben:

Vind jouw school: