Schrijfvaardigheden

De module Schrijfvaardigheid bestaat uit cursussen waarin studenten, leerdoelgericht en stapsgewijs, werken aan schrijfproducten die relevant zijn voor hun opleiding, projecten en beroep.

De schrijfvaardigheid van de student bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het eindproduct. En dan gaat het niet alleen om correcte grammatica en spelling, maar ook om gerichtheid op de doelgroep, juiste opbouw en structuur en om overtuigend en aantrekkelijk schrijven.

De docent bepaalt – afgeleid van het taalbeleid en leerplan van de opleiding- welke cursussen relevant zijn en hoe ze worden ingezet in het onderwijs. Dat kan variëren van ‘bestudeer de leerstof’ tot een leerproces dat eindigt met: ‘Maak nu je eigen schrijfproduct, beoordeel het zelf, vraag peers en lever het bij mij in.’ Een cursus kan voor één studie-uur worden ingezet, maar ook voor 5 tot 10 uren, voor voornamelijk zelfstudie of voor geheel klassikaal onderwijs.

Elke cursus biedt leerstof, casussen ontleend aan de beroepspraktijk, vragen en opdrachten op alle niveaus van Bloom en lijsten met heldere beoordelingscriteria.

Schrijven

Samenvatting schrijven

Argumenteren

Betoog schrijven

Zakelijk brief of e-mail schrijven

Sollicitatiebrief met c.v. schrijven

Plan van aanpak schrijven

Reflectieverslag schrijven

Rapporteren
(2021-2022)

Lijst met stijlmiddelen

Beoordelingen

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – lees wat onze gebruikers zeggen.

5/5

“Ik ben heel blij met het zelfstudiekarakter van Hogeschooltaal! Met dit programma kunnen studenten aantrekkelijk en adequaat online taal leren, daar zou iedere opleiding in moeten investeren!” 

Docent Fontys Hogescholen

5/5

“Ik ben tevreden met het team Hogeschooltaal (evenals voorgaande jaren), bijvoorbeeld vragen onzerzijds worden altijd correct beantwoord of uitgezocht, het team is goed bereikbaar (ook tijdens de toetsmomenten); kortom prima samenwerking!”

Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5/5

“Ik vind Hogeschooltaal een prima leidraad naar beter taalonderwijs! Ik merk dat het taalniveau stijgt met Hogeschooltaal. Het is ook motiverend voor ze om te zien dat ze met elke keer oefenen beter worden. Het is een goede uniforme basis!”

Docent De Haagse Hogeschool

Klaar om te starten?

Begin met efficiënt studeren doormiddel van de online taalprogramma's van Hogeschooltaal.

Enthousiaste studente met laptop

Ik ben: