Writing skills

De module Writing Skills bestaat uit cursussen waarin studenten, leerdoelgericht en stapsgewijs, werken aan Engelstalige schrijfproducten die relevant zijn voor hun opleiding, projecten en beroep.

De schrijfvaardigheid van de student bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het eindproduct. En dan gaat het niet alleen om correcte grammar en spelling, maar ook om het juiste idioom, gerichtheid op de doelgroep (register, intercultural differences), juiste opbouw en structuur (international formats), Britisch versus American. Centraal staat internationale Engelstalige communicatie.

De docent bepaalt – afgeleid van het taalbeleid en leerplan van de opleiding- welke cursussen relevant zijn en hoe ze worden ingezet. Dat kan variëren van ‘bestudeer de leerstof’ tot een leerproces dat eindigt met: ‘Maak nu je eigen schrijfproduct, beoordeel het zelf, vraag peers en lever het bij mij in.’ Een cursus kan voor één studie-uur worden ingezet, maar ook voor 5 tot 10 uren, voor voornamelijk zelfstudie of voor geheel klassikaal onderwijs.

Elke cursus biedt leerstof, casussen ontleend aan de beroepspraktijk, vragen en opdrachten op alle niveaus van Bloom en lijsten met heldere beoordelingscriteria.

Short writing for the workplace

 • Writing formal letters of complaint
 • Writing emails for the workplace
 • Writing informational memos
 • Writing for LinkedIn
 • Writing motivation letters

Writing reports and essays

 • Writing reports
 • Writing executive summaries
 • Writing argumentative essays
 • Writing about graphs

Writing skills

 • Avoiding wordiness
 • Using linking words
 • Writing for argumentation
 • Writing dates and times
 • Writing SMART
 • Writing with intercultural differences in mind
 • Understanding proposals
 • Useful words and phrases

Reference

 • Words to watch out for
 • Basic business collocations
 • Punctuation usage checklist
 • Referencing and citing sources

Beoordelingen

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – lees wat onze gebruikers zeggen.

5/5

“Ik ben heel blij met het zelfstudiekarakter van Hogeschooltaal! Met dit programma kunnen studenten aantrekkelijk en adequaat online taal leren, daar zou iedere opleiding in moeten investeren!”

Docent Fontys Hogescholen

5/5

“Ik ben tevreden met het team Hogeschooltaal (evenals voorgaande jaren), bijvoorbeeld vragen onzerzijds worden altijd correct beantwoord of uitgezocht, het team is goed bereikbaar (ook tijdens de toetsmomenten); kortom prima samenwerking!”

Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5/5

“Ik vind Hogeschooltaal een prima leidraad naar beter taalonderwijs! Ik merk dat het taalniveau stijgt met Hogeschooltaal. Het is ook motiverend voor ze om te zien dat ze met elke keer oefenen beter worden. Het is een goede uniforme basis!”

Docent De Haagse Hogeschool

Contact

Werk je nog niet met Hogeschooltaal? Maar ben je wel nieuwsgierig geworden?

Vraag dan meer informatie aan.

Contactformulier

Ik ben: