Support

Writing skills

 • Writing formal letters of complaint
 • Writing emails for the workplace
 • Writing informational memos
 • Writing for LinkedIn
 • Writing motivation letters
 • Writing reports
 • Writing executive summaries
 • Writing argumentative essays
 • Writing about graphs
 • Avoiding wordiness
 • Using linking words
 • Writing for argumentation
 • Writing dates and times
 • Writing SMART
 • Writing with intercultural differences in mind
 • Understanding proposals
 • Useful words and phrases
 • Words to watch out for
 • Basic business collocations
 • Punctuation usage checklist
 • Referencing and citing sources

Inhoud module

De module Writing Skills bestaat uit cursussen waarin studenten, leerdoelgericht en stapsgewijs, werken aan Engelstalige schrijfproducten die relevant zijn voor hun opleiding, projecten en beroep.

De schrijfvaardigheid van de student bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het eindproduct. En dan gaat het niet alleen om correcte grammar en spelling, maar ook om het juiste idioom, gerichtheid op de doelgroep (register, intercultural differences), juiste opbouw en structuur (international formats), Britisch versus American. Centraal staat internationale Engelstalige communicatie.

De docent bepaalt – afgeleid van het taalbeleid en leerplan van de opleiding- welke cursussen relevant zijn en hoe ze worden ingezet. Dat kan variëren van ‘bestudeer de leerstof’ tot een leerproces dat eindigt met: ‘Maak nu je eigen schrijfproduct, beoordeel het zelf, vraag peers en lever het bij mij in.’ Een cursus kan voor één studie-uur worden ingezet, maar ook voor 5 tot 10 uren, voor voornamelijk zelfstudie of voor geheel klassikaal onderwijs.

Elke cursus biedt leerstof, casussen ontleend aan de beroepspraktijk, vragen en opdrachten op alle niveaus van Bloom en lijsten met heldere beoordelingscriteria.

Dit zeggen docenten over ons

Contact

Werk je nog niet met Hogeschooltaal? Maar ben je wel nieuwsgierig geworden?

Vraag dan meer informatie aan.

Ik ben: