Support

Toets opgedane kennis

Hogeschooltaal streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijke toetsing van de technische schrijfvaardigheden. Wij hebben een uitgebreide toetsenbank die continu wordt bijgewerkt. De toetsen worden gemaakt aan de hand van een ‘toetsmatrijs’ die voldoet aan wetenschappelijke normen.
Hoe werkt de toetsservice?
  1. Toetsen kunnen eenvoudig door de docent worden ingepland vanuit het studentvolgsysteem.
  2. Je ontvangt een e-mail met een toetscode waarmee studenten toegang krijgen.
  3. Studenten maken kosteloos een toetsaccount aan via de website of bestellen een account met oefenmateriaal. Studenten vullen in hun account de toetscode in.
  4. De resultaten zijn na afloop van de toets direct beschikbaar.
  5. De serviceafdeling is bereikbaar tijdens toetsmomenten, ook buiten kantooruren (mits op tijd ingepland)
  6. Zodra je de resultaten hebt goedgekeurd, ontvangen geslaagde studenten een certificaat.

Wist je dat?

…er jaarlijks zo’n 100.000 studenten een Hogeschooltaaltoets maken?

…we toetsen aanbieden voor Nederlands op 3F- en 4F-niveau en voor Engels op ERK B1-, B2- en C1-niveau?

…we naast meerkeuzetoetsen ook redigeertoetsen aanbieden?

…de inhoud en opzet van onze toetsen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek? Een adviescommissie met gerenommeerde leden staat daarvoor garant.

…onze toetsontwikkelaars BKE- en SKE-gekwalificeerd zijn en onze psychometrist de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen waarborgt?

Gebruik de gratis intaketoets

Je krijgt door het afnemen van de intaketoets een goed beeld van het instroomniveau van je studenten. Bijkomend voordeel: studenten worden zich bewust van hun werkelijke niveau. 75% van de studenten blijkt het vereiste instroomniveau niet (meer) te hebben. 

Let op: de intaketoets is geen summatieve toets.

Toets inplannen?
Wil je een toets afnemen bij je studenten? Regel dit eenvoudig via het studentvolgsysteem. Klik links in het menu op ’toetsen’ en ga naar ‘plan een toets in’. Kom je er niet uit? Bekijk dan de instructievideo.
Cesuur en certificering

Certificering
Hogeschooltaal hanteert hoge kwaliteitsnormen, ook ter voorkoming van fraude.

Voor het toekennen van een officieel certificaat, hanteren we de volgende eisen: 

– de student maakt een summatieve Hogeschooltaaltoets;
– de student wordt gesurveilleerd tijdens de toetsafname.

Certificaten worden door de docent/toetsorganisatie via het studentvolgsysteem uitgereikt aan studenten.

Berekening
Nederlandse toetsen kunnen cumulatief berekend worden.
Bij een cumulatieve berekening blijven de hoogst behaalde resultaten per onderdeel staan. Als een student al eerder een toets heeft gemaakt, dan hoeft hij of zij alleen de onderdelen te herkansen die hij of zij eerder niet heeft gehaald.

Engels toetsen kunnen niet cumulatief berekend worden.

Lees hier meer over onze normering en cijferberekening

Ik ben:

Benieuwd naar jouw niveau? Maak de gratis toets!

Vind jouw school: