Hogeschooltaal > Docent > Veelgestelde vragen docent

Veelgestelde vragen Docent

Vraag 1: Wat verandert er aan Hogeschooltaal in het studiejaar 2018-2019?

  • Voor het studiejaar 2018-2019 wordt Hogeschooltaal opgesplitst in een licentie voor de leermodule (1 juni verkrijgbaar) en een licentie voor de Toetsservice (1 september verkrijgbaar).
  • Voor nieuwe eerstejaars studenten is er dus de Hogeschooltaal leermodule, inclusief formatieve oefentoetsen. De prijs wordt verlaagd naar € 50.
  • Instellingen kunnen licenties kopen voor de summatieve toetsen (3F en 4F). De kosten van de Toetsservice bedragen € 5 per student, ongeacht het aantal afnames (5 jaar geldig en inclusief Hogeschooltaalcertificaat).
  • Gebruikers van Hogeschooltaal kunnen gebruik maken van een gratis klassikale Intaketoets om het startniveau van de nieuwe eerstejaars aan het begin van het studiejaar te bepalen.
  • Taalsteun, het onderdeel voor taalzwakke studenten, is optioneel verkrijgbaar als uitbreiding op Hogeschooltaal Nederlands. Voor € 12,50.
  • Voor Engels komt een apart pakket Hogeschooltaal Engels. Engels maakt dus geen deel meer uit van Hogeschooltaal Nederlands.


Vraag 2: Waarom verandert Hogeschooltaal?

In Hogeschooltaal zijn nu leermodule en summatieve toetsen nog gecombineerd, maar volgens de Wet op het Hoger Onderwijs is het niet toegestaan om studenten - die collegegeld hebben betaald - te laten betalen voor summatieve toetsen. Daarom splitsen we Hogeschooltaal vanaf studiejaar 2018-2019 op in een leermodule voor studenten (inclusief formatieve toetsen) en een Toetsservice voor instellingen (summatieve toetsen op 3F- en 4F-niveau). Zo komen de kosten van de toetsen niet ten laste van de studenten.

Vraag 3: Wat verandert er voor mijn studenten die Hogeschooltaal hebben aangeschaft vóór 1 juni 2018? 

Voor studenten die Hogeschooltaal vóór 1 juni 2018 hebben aangeschaft, verandert er niets. Hun licentie blijft recht geven op toegang tot alle onderdelen van het huidige product én tot de summatieve toetsen - voor zover dat in overeenstemming is met de wensen van de instelling. Aangeschafte licenties blijven geldig voor de totale duur van 5 jaar.
NB het onderdeel Schrijfvaardigheid wordt geüpgraded. Studenten die Hogeschooltaal al voor 1 juni 2018 hadden aangeschaft, ontvangen deze upgrade automatisch.

Vraag 4: Wordt Hogeschooltaal vanaf 1 juni duurder?   

Nee, voor de meeste studenten wordt Hogeschooltaal € 5,- goedkoper. De meeste studenten gebruiken alleen de onderdelen Basisvaardigheden, Schrijfvaardigheden en Afstuderen & Onderzoek. De instelling gaat hun toetsen betalen à € 5 per student. Taalzwakke studenten kunnen optioneel nog een licentie nemen op de plusmodule Taalsteun (prijs 2018:  € 12,50).

Instellingen en studenten die naast Hogeschool Nederlands het nieuwe Hogeschooltaal Engels gaan gebruiken, kunnen profiteren van een aantrekkelijke combinatieprijs. De nieuwe leermodule van Hogeschooltaal Engels bevat veel meer leer-, oefen-  en toetsmateriaal en wordt uitgebreid met B1-niveau en met Writing Skills. Ook wordt beroepsgericht idioom toegevoegd.

Vraag 5: En als wij gewoon de oude licenties willen blijven gebruiken, kan dat?

Studenten die al vóór 1 juni 2018 een licentie hebben aangeschaft, kunnen daar gewoon mee blijven werken. Nieuwe eerstejaarsstudenten die in studiejaar 2018-2019 met hun opleiding starten, kunnen alleen de nieuwe licentie(s) aanschaffen. Mocht je hier problemen van ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk.

Vraag 6: Wat houdt de betaalde Toetsservice precies in?

In verband met de Wet op het Hoger Onderwijs vragen we met ingang van studiejaar 2018-2019 een bedrag van € 5 per student voor summatieve toetsen. Aan onze dienstverlening verandert niets. De Toetsservice is bedoeld om instellingen volledig te ontzorgen; het ontwerpen, ontwikkelen, afnemen, nakijken en certificeren van de toetsen wordt geheel verzorgd door Hogeschooltaal. Hogeschooltaaltoetsen zijn ontwikkeld door SKE-gecertificeerde toetsontwikkelaars. Het materiaal wordt voortdurend verbeterd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gebruikerservaringen en behaalde toetsresultaten. Gecertificeerd door de Taalunie. Meer informatie over Toetsservice.

Vraag 7: Hoe gaat Hogeschooltaal Engels er precies uitzien?

Hogeschooltaal Engels krijgt dezelfde structuur, opbouw en kwaliteit als Hogeschooltaal Nederlands. Het volledig nieuwe pakket zal bestaan uit een forse hoeveelheid leer-, oefen-  en toetsmateriaal op B1- en B2-niveau en het nieuwe onderdeel Writing. Ook zal, in samenwerking met opleidingen, beroepsgericht idioom worden toegevoegd. De instructie-/voertaal is in te stellen op Nederlands of Engels. Binnenkort komt meer informatie beschikbaar over Hogeschooltaal Engels.

Vraag 8: Kan ik Hogeschooltaal Nederlands uitproberen?

Ja, als docent kun je een gratis proefaccount van Hogeschooltaal aanvragen. Daarmee kun je een maand lang rondkijken in de student- en docentomgeving. 

Ben je student en wil je Hogeschooltaal eens uitproberen? Download dan de gratis app. Daarmee kun je een deel van de oefeningen doen. Download hieronder de app:

Vraag 9: Waarom is de licentieduur van de leermodule en van de Toetsservice 5 jaar?

‘5 jaar’ staat voor: ‘is altijd beschikbaar tijdens je studie’. Taalvaardigheid behoeft onderhoud, en dat geldt ook voor het onderdeel taalverzorging. Met Hogeschooltaal kunnen studenten blijven trainen. Bovendien moeten studenten tijdens hun studie het niveau van hun schriftelijke taalvaardigheid omhoog brengen van 3F naar 4F. De verschillende onderdelen binnen Hogeschooltaal kunnen daarvoor zinvol ingezet worden. In de zomer van 2018 worden die onderdelen verbeterd en krijgen een integrale leerlijn.   

Vraag 10: Wat is het Hogeschooltaalcertificaat precies waard, waar staat het voor?

De taaltoetsen van Hogeschooltaal zijn gebaseerd op de Europese CEF-standaarden en de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie. Wij verstrekken certificaten op 3F- en 4F-niveau. Hogeschooltaaltoetsen zijn met de grootste zorgvuldigheid ontworpen door SKE-gecertificeerde toetsontwikkelaars. De toetsen worden aangeboden in een beveiligde omgeving en voortdurend verbeterd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gebruikerservaringen en behaalde toetsresultaten. Meer weten over het ontwerp en de normering van onze toetsen? Download hier de whitepaper Toetsen met Hogeschooltaal.

Vraag 11: Kan Hogeschooltaal onze opleiding ook adviseren over de implementatie van een integrale leerlijn taal in ons curriculum?

Ja dat kan zeker. Bij Hogeschooltaal werken wetenschappelijk geschoolde redacteuren met kennis van de vakinhoud, de didactiek en de toetsing van taal. Zij kunnen adviseren over een verantwoorde taalleerlijn binnen je curriculum. Interesse? Neem contact op met een van onze accountmanagers.