Hogeschooltaal > Docent > Redactie en Raad van Advies

Redactie Hogeschooltaal

 • MSc Eva Landman, contentmanager, toetsontwikkelaar
  (orthopedagoog)
 • prof. dr. Piet van Sterkenburg, wetenschappelijk eindredacteur
  (emeritus hoogleraar lexicologie, auteur)
 • dr. Ed Landman, adviseur taalbeleid hoger onderwijs
  (lexicoloog, methodoloog, auteur)
 • dr. Tanneke Schoonheim, redacteur
  (staflid Instituut voor de Nederlandse Taal, voorzitter spellingcommissie bij de Nederlandse Taalunie)
 • MSc Quin van Dijk, redacteur
  (taalkundige)
 • Jan van Vugt, redacteur
  (hbodocent communicatie)
 • MSc Mart Landman, psychometrist
  (methodoloog)
 • drs. Veronique De Tier, redacteur
  (taalkundige)         


Raad van Advies

 • prof. dr. Piet van Sterkenburg, voorzitter
  (emeritus hoogleraar lexicologie)
 • prof. dr. Frieda Steurs, lid
  (hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, algemeen directeur Instituut voor de Nederlandse Taal)
 • prof. dr. Guus Extra, lid
  (voorzitter Language and Minorities Tilburg University)
 • drs. Paul Rüpp, lid
  (voorzitter college van bestuur Avans Hogeschool)
 • prof. dr. Wim Vandenbussche, lid
  (hoogleraar Vrije Universiteit Brussel)
 • dr. Tanneke Schoonheim, lid
  (staflid Instituut voor de Nederlandse Taal, voorzitter spellingcommissie bij de Nederlandse Taalunie)
 • dr. Ed Landman, algemeen secretaris raad van advies
  (founder Hogeschooltaal, adviseur taalbeleid hoger onderwijs)