Hogeschooltaal > Docent > Producten

Hogeschooltaal Nederlands

Met Hogeschooltaal Nederlands verbeteren studenten hun schrijfvaardigheid. Het programma legt het startniveau van de student vast. Vervolgens zien studenten in één overzicht hun scores op de taalonderdelen werkwoordsspelling, zinsstructuur, algemeen taalgebruik en spelling algemeen. Op basis van hun scores krijgen ze een studieadvies waarmee ze efficiënt aan hun verbeterpunten kunnen werken om zich zo grondig voor te bereiden op de taaltoets op 3F- of 4F-niveau. Bekijk de inhoudsopgave. 

Maak een proefaccount aan

Taalsteun

Voor taalzwakke studenten, zoals dyslectici of studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, is er Taalsteun, een prima voorbereiding op Hogeschooltaal Nederlands. Taalsteun biedt: extra grammatica en spelling, woordenschat, taalmiddelen voor gesprekken en Nederlandse cultuur. Bekijk de inhoudsopgave.  

Maak een proefaccount aan

Nieuw: Hogeschooltaal Engels

Met Hogeschooltaal Engels verbeteren studenten hun schrijfvaardigheid Engels. Het behandelt: Basic Skills, Writing Skills en Research & Graduation Skills. Leerstof, oefeningen en toetsen zijn gebaseerd op het B1- en B2-niveau van het CEFR en het Cambridge Learner Corpus. De voertaal is in te stellen op Nederlands en Engels. Net als Hogeschooltaal Nederlands wordt de module Engels steeds verder uitgebreid. Bekijk de inhoudsopgave.

Maak een proefaccount aan

Toetsservice 

Toetsservice neemt u het ontwikkelen, afnemen en nakijken van toetsen uit handen. Nieuwe toetsresultaten zijn input voor voortdurende verbetering van de uitgebreide toetsenbank. Ze zijn schoolonafhankelijk en voldoen aan de hoogste wetenschappelijke normen. Lees meer over toetsservice

Maak een proefaccount aan