Veelgestelde vragen

Privacy & Cookies

Privacybeleid van Noordhoff

Dagelijks werken en leren veel gebruikers met de leermiddelen, technologie en diensten van Noordhoff. Met name binnen de digitale versies van onze leermiddelen worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Door persoonsgegevens te verwerken kan lesmateriaal persoonlijker en beter worden afgestemd op de behoeften van gebruikers. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken.

 

Noordhoff verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid

Noordhoff heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy onderschreven. Hierin is vastgelegd dat Noordhoff een ‘verwerker’ is, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Deze rolverdeling passen wij bijvoorbeeld ook toe binnen Noordhoff Health. Daardoor hebben en houden verwerkingsverantwoordelijken, zoals onderwijsinstellingen of zorgorganisaties, zeggenschap over de gegevens die binnen onze leeroplossingen worden verwerkt. Leerresultaten worden hierdoor uitsluitend voor onderwijsdoeleinden verwerkt.

Noordhoff neemt privacy zeer serieus en bewaakt voortdurend de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo verzekeren wij dat onbevoegden geen toegang tot persoonsgegevens verkrijgen.

Informatie op deze website
Onder ‘Noordhoff als verwerker’, vindt u informatie over persoonsgegevens die wij in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke verwerken, zoals leerresultaten. Onder ‘Noordhoff als verantwoordelijke’ vindt u informatie over persoonsgegevens waarvoor Noordhoff zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zoals wanneer u als particulier rechtstreeks een bestelling plaatst in onze webshop. Onder het tabblad ‘Beveiliging’ wordt een omschrijving gegeven welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Noordhoff treft om persoonsgegevens te beveiligen.

De informatie over privacy op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, informeren wij onze gebruikers via deze website en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen. Op deze pagina’s treft u altijd de actuele informatie.

Data Protection Officer
Noordhoff is een volledige dochteronderneming van Infinitas Learning. Infinitas Learning heeft een Code of Conduct, waarin het belang van privacy nadrukkelijk wordt onderschreven. Op het niveau van Infinitas Learning heeft Noordhoff een Data Protection Officer aangesteld. Voor correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen via:

Infinitas Learning Holding B.V.
t.a.v. de Data Protection Officer
Papendorpseweg 97 – Secoya Building B
3528 BJ Utrecht
Nederland

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 april 2018.

Ik ben:

Vind jouw school: