Hogeschooltaal > Student > Inhoud van het Hogeschooltaalpakket

Inhoud van Hogeschooltaal Nederlands

Hogeschooltaal Nederlands bestaat uit drie onderdelen: Basisvaardigheden, Schrijfvaardigheden, Onderzoek en Afstuderen.

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden bevatten cursussen die de basis leggen voor correct taalgebruik. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan spelling, grammatica, stijl en taalkwesties. De toetsen Nederlands van Hogeschooltaal behandelen uitsluitend de basisvaardigheden. De volgende onderwerpen zijn in de cursussen opgenomen:

Schrijfvaardigheden

Het onderdeel schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basisregels, maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten. Deze cursussen helpen de student op weg bij taken zoals argumenteren, het schrijven van rapporten en verslagen, het vervaardigen van folders en brochures en het schrijven van een sollicitatiebrief met cv. Wij bieden de student de bijbehorende theorie, technieken en oefeningen om het schrijven van de verschillende genres onder de knie te krijgen. De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen:

Onderzoek en afstuderen

Iedere student in het hoger onderwijs moet er op een bepaald moment aan geloven: het schrijven en het presenteren van een scriptie. Voor de meerderheid van de studenten betekent dat het begin van een lange reeks slapeloze nachten. Daarom hebben wij voor de modules Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek, Het schrijven van een rapport en Het presenteren van een rapport veel moeite gedaan het de student gemakkelijk te maken.

Bestel Hogeschooltaal Nederlands

 

"Het is heel fijn dat ik nu zeker ben over de teksten die ik schrijf!"

"Ik heb tegenwoordig veel hogere cijfers voor mijn verslagen en opdrachten."

 
 

"Het is heel fijn dat ik nu zeker ben over de teksten die ik schrijf!"