Hogeschooltaal > Docent > Over Hogeschooltaal

Over Hogeschooltaal

Wij van Hogeschooltaal geloven in kwaliteitsonderwijs. Dat is onderwijs waarin, afgezien van een goede vakinhoud, een goede taalbeheersing de standaard is én waarin studenten over de vereiste schriftelijke communicatievaardigheden beschikken, zodat studenten succesvolle professionals worden.

Wij willen vanuit díe visie een totaaloplossing bieden aan studenten en docenten. Een totaaloplossing waarbij de leer- en oefenstof van studenten volledig afgestemd is op de toetsdoelen van instellingen. Studenten kunnen zelfstandig en gepersonaliseerd leren, terwijl de opleiding volledig ontzorgd wordt op het gebied van toetsing. Bovendien kunnen studenten bij ons terecht voor inhoudelijke vragen, en helpen wij instellingen desgewenst een integrale taallijn te implementeren

Hogeschooltaal is sinds 2003 uitgegroeid tot een slimme taaltraining die gebruikmaakt van de nieuwste e-learningtechnieken en didactische kennis. Inmiddels is Hogeschooltaal bij veel opleidingen een volwaardig - en vaak geaccrediteerd - onderdeel van het curriculum geworden, door te blijven luisteren naar de ervaringen uit de praktijk en alleen het beste te gebruiken voor de inhoud.

Samenwerking met Noordhoff Uitgevers

Sinds 2017 werken wij samen met Noordhoff Uitgevers. De combinatie van de jarenlange ervaring van Noordhoff Uitgevers en het succesvolle Hogeschooltaal staat garant voor hoogwaardige leeroplossingen. 

Hogeschooltaal is met de grootste zorg samengesteld door topneerlandici, onder supervisie van een Raad van Advies
Aan de basis van de vakinhouden liggen de kennis van de Taalunie, de databanken van het Instituut voor de Nederlandse Taal en de praktijkvragen en oplossingen van docenten uit het hoger en academisch onderwijs.

Hogeschooltaal heeft het keurmerk van de Nederlandse Taalunie.

De Nederlandse Taalunie verklaart dat in het product Hogeschooltaal de regels en principes van de officiële spelling, zoals die door de Nederlandse Taalunie zijn vastgesteld, zijn toegepast en dat bij controle geen afwijkingen zijn gevonden. Zie ook www.taaluniversum.org/keurmerk.