Hogeschooltaal > Docent > Taalsteun voor taalzwakke studenten

Taalsteun voor taalzwakke studenten


18-10-2018

 

Wist je dat meer dan de helft van de startende propedeusestudenten het noodzakelijke schrijfniveau 3F (havo) onvoldoende beheerst? Vooral de resultaten van de groeiende groep dyslectici drukken de gemiddelde scorers. Het inzetten van een algoritmekaart heeft een positief effect op de resultaten van dyslectici, zo blijkt uit recent analytics-onderzoek van Hogeschooltaal. 

Terug