Inhoud workshops


Tijdens de workshops wordt dieper ingegaan op de theorie en krijg je de kans om extra oefeningen te maken en vragen te stellen. Het volgen van de bijeenkomst vergroot de kans op het behalen van je B2- of C1- toets!
 
Alle voordelen op een rij:
-  In korte tijd verbeter jij je taalniveau. 
-  Het volgen van de workshops is de ideale voorbereiding op de B2- of C1-toets.
-  Na afloop van de workshop(s) ontvang je een bewijs van deelname.
-  Hogeschooltaal is gevestigd in het centrum van Breda en daarom goed bereikbaar.

Om je een indruk te geven van de inhoud van de lessen staat hieronder kort beschreven wat er behandeld wordt. 

Voorbereiding B2- en C1-toets
Bij de workshop voorbereiding op de B2- en C1-toets, komen telkens twee onderdelen aan bod. Er wordt extra aandacht besteed aan de theorie en veelvoorkomende fouten worden besproken. De lessen zijn samengesteld aan de hand van een foutenanalyse van de gemaakte toetsen. De tien meest voorkomende fouten die studenten maken in de toets, vormen het uitgangspunt voor de workshop. Hogeschooltaal biedt twee workshops aan ter voorbereiding op de toets:
 
1: Workshop spelling werkwoorden en algemene spelling;
2: Workshop structuur, ontleden en taalkwesties.
 
De onderwerpen die behandeld worden, komen overeen met de stof die je moet kennen voor je toets. Kortom dit is de ideale voorbereiding op je B2- of C1-toets!