Terug
Hogeschooltaal, Nederlandse taalvaardigheid training onlineHogeschooltaal, Nederlandse taalvaardigheid training online

Hogeschooltaal voor het mbo


Hogeschooltaal: de optimale voorbereiding op een hbo-studie
 
Waarom Hogeschooltaal?
Uitstekende taalvoorbereiding voor mbo-doorstromers naar het hbo
Inzetbaar bij het keuzevak 'Voorbereiding hbo'
Gemak: overal online werken aan taalvaardigheid
Samengesteld door een wetenschappelijke vakgroep met een door het Cito BKE- en SKE-gecertificeerde redactie
Een programma dat staat voor kwaliteit, expertise en gebruiksgemak
Wat hebben mbo-studenten nodig voor een succesvolle instroom in het hbo? Voor ruim 200 opleidingen van 30 hogescholen is het antwoord: Hogeschooltaal. En Hogeschooltaal is vanaf nu ook beschikbaar voor mbo-studenten; voor een optimale voorbereiding op hun hbo-opleiding.
 
Nederlandse taal op het mbo
Invoering van de examens Nederlandse taal heeft de taalvaardigheid van de mbo-student de laatste jaren substantieel verhoogd. En toch willen hbo-opleidingen, instromende mbo-studenten graag op een hoger niveau van schriftelijke taalvaardigheid brengen, vóórdat ze aan hun hbo-studie beginnen; B2 is vereist, C1 is gewenst.  Daarom zet het hbo Hogeschooltaal in.  
 
Hogeschooltaal

Vanaf nu is Hogeschooltaal ook beschikbaar voor mbo-studenten. U kunt Hogeschooltaal inzetten binnen het keuzedeel Voorbereiding op het hbo of als uitbreiding op het vak Nederlands.

Hogeschooltaal is uitstekend te gebruiken als aanvulling op onze succesvolle methode NU Nederlands. Om studenten zelfstandig, extra te laten trainen in spelling, grammatica en schrijfvaardigheid. En ze daarmee optimaal voor te bereiden op hun hbo-opleiding.
 
Hogeschooltaal is digitaal en adaptief en staat voor kwaliteit, expertise en gebruiksgemak.

Inhoud Hogeschooltaal
De modules van Hogeschooltaal zijn verdeeld over een aantal categorieën. Samen vormen ze de bouwstenen voor de taalvaardigheid die nodig is in het hoger onderwijs. Elke module bevat theorie en bijbehorende oefeningen.  
Meer weten?
Na de zomervakantie hebben wij meer informatie over Hogeschooltaal voor mbo-studenten.
Wilt u nu vast kennismaken met Hogeschooltaal? Vraag dan direct een proefaccount aan.  

Wilt u meer weten over licenties en de mogelijkheden om een pilot op uw school te doen, neem dan contact op met support-hogeschooltaal@noordhoff.nl of 088-522 68 22.

Terug