Noordhoff Uitgevers en DigiTaalbedrijf gaan samen voor studiesuccesDe cursussen van Hogeschooltaalinloggen studentvolgsysteem

Onze visie was van meet af aan: ontzorg de docenten, bied een totaalpakket voor één prijs en gebruik alleen de beste deskundigen voor de inhoud


Wij geloven in kwaliteitsonderwijs. Dat is onderwijs waarin, afgezien van een goede vakinhoud, een goede taalbeheersing de standaard is en waarin studenten over de nodige schriftelijke communicatievaardigheden beschikken, zodat zij informatie duidelijk en op niveau overdragen. Als daarvan sprake is, ontstaat voor docenten de ruimte om vakinhoudelijk de diepte in te gaan of om extra begeleiding te geven aan studenten die het nodig hebben.
 
Hogeschooltaal kan het hoger onderwijs helpen dit kwaliteitsonderwijs te bereiken door een totaalpakket aan te bieden waarmee studenten hun Nederlandse en Engelse schriftelijke taalvaardigheid op niveau kunnen brengen. 
 
Binnen een moderne e-learningomgeving ontwikkelen zij hun taalvaardigheid met behulp van een digitale taalcoach. Hierbij vormen de kennis van de Taalunie, de databanken van het Instituut voor Lexicologie en de praktijkvragen en oplossingen van docenten uit het hoger en academisch onderwijs de basis voor de inhoud.
 
Het e-learningprogramma van Hogeschooltaal is uitgegroeid tot een slim en creatief zelfstudiepakket door gebruik te maken van de nieuwste IT-technieken en didactische kennis. Inmiddels is Hogeschooltaal in het curriculum van veel opleidingen een volwaardig - en al vaak geaccrediteerd -  onderdeel Nederlands geworden; juist door te blijven luisteren naar de praktijk en alleen het beste te gebruiken voor de inhoud. 
 
Hogeschooltaal helpt graag mee om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door zelfstudieprogramma’s aan te bieden, theorie en oefeningen ter aanvulling van lessen en door de (officiële) toetsing van de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid en taalkennis van studenten te verzorgen.
 
" ... Ontzorgen en tijdbesparen, zodat de echte probleemgevallen meer aandacht kunnen krijgen ... "

'Ruim 200 opleidingen op meer dan 30 hogescholen maken reeds gebruik van Hogeschooltaal'

In overleg met de taaldocent of studiecoördinator verzorgen de medewerkers van Hogeschooltaal onlinetoetsen spelling, stijl en grammatica.

 
U vraagt de toets aan bij Hogeschooltaal en de rest wordt geregeld. Voor de studenten plant Hogeschooltaal toetsen in op hun persoonlijke pagina en u hoeft niets na te kijken. De rapportages met de resultaten ontvangt u per e-mail.
 
Hogeschooltaal certificeert studenten op B2- of C1-niveau. De certificaten die de studenten hebben behaald, worden per post naar de hogeschool gestuurd. Daarnaast is de helpdesk iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur en tijdens toetsen om vragen van studenten te beantwoorden. Docenten kunnen de voortgang en resultaten van hun studenten monitoren via het studentvolgsysteem. 
 

Hogeschooltaal toetst onlinetaalkennis op drie niveaus.

  • De C1-toets (160 vragen). Deze toets is vergelijkbaar met de Cito-toets voor de pabo (niveau F4).
  • De B2-toets (80 vragen). Deze is vergelijkbaar met het eindniveau mbo. Deze toets meet dus het  noodzakelijke startniveau van de hbo-student.
  • De 21+-toets. Deze geeft een betrouwbare indicatie van het niveau van de student.
     

Voor opleidingen die Hogeschooltaal op de verplichte boekenlijst hebben staan worden toetsen kosteloos gefaciliteerd.

Iedere student verdient Hogeschooltaal

Anderen over Hogeschooltaal     
Drs. Harry de Vries
 
Positieve beoordeling van de accreditatiecommissie
 
Doreen van Nieuwenhoven
 
Drs. Ellen Steenvoorden
" ... De verrichtingen van een student kunnen worden gevolgd in zijn logboek. Dit logboek kan aanleiding zijn om de student uit te nodigen voor een spreekuur. Op deze manier houden wij als docenten een vinger aan de pols en hebben we onze handen vrij voor de echte probleemgevallen .... "   " ... Een positieve beoordeling van de accreditatiecommissie (NQA) na inzet van Hogeschooltaal voor de studenten en ontwikkeling van een leerlijn Nederlands door Hogeschooltaal bij de Pedagogisch Technische Hogeschool van Fontys. ... "   " ... De eerstejaars studenten krijgen 1 EC voor het behalen van de toets op B2-niveau. De derdejaars ontvangen 1 EC voor het behalen van de toets op C1-niveau. De taaltoets is dus een onderdeel van de propedeuse en van de hoofdfase.
Daarnaast gebruiken we Hogeschooltaal intensief bij allerlei andere curriculumonderdelen ... "
  " ... In de praktijk blijkt Hogeschooltaal zeer goed te voldoen. Lichtend voorbeeld is een van mijn studenten die afkomstig is uit Cambodja. Deze student heeft zich ingezet en heeft het B2-certificaat behaald met over de gehele linie 90% en hoger. Hij was zeer blij. Ik ook, want zijn vooruitgang is echt letterlijk zichtbaar ... "

Lees verder...
 
Lees verder...
 
Lees verder...
 
Lees verder...

Wat zijn de kosten?


Licenties

Een licentie voor Hogeschooltaal kost € 55,- voor vijf jaar (collegejaar 2017-2018). Studenten kunnen een licentie aanschaffen via www.hogeschooltaal.nl

Staat Hogeschooltaal op de verplichte boekenlijst van de opleiding? Dan maakt u zonder bijkomende kosten gebruik van onze extra services. Denkt u hierbij aan: de helpdesk voor studenten en docenten, toetsafname en -correctie en certificering.

Het is ook mogelijk dat een opleiding/ de licenties voor studenten centraal inkoopt. In dat geval is er een korting van toepassing.
 
Neem voor meer informatie contact met ons op.


 

Met het studentenvolgsysteem ziet u de ontwikkelingen van studenten op Hogeschooltaal


Voor de studentbegeleiding ontvangt de opleiding of afdeling studentvolgsysteem accounts voor docenten. Met dit account kunnen de voortgang en resultaten van de studenten gemonitord worden. Het studentvolgsysteem geeft aan hoeveel er door de studenten is geoefend, wanneer en met welke portfolio-oefeningen. Ook kan de docent hier de toetsresultaten van de DNA-toets(en) en de officiële toetsen raadplegen.

in het kort laat het volgsysteem zien:

Wij komen graag langs voor een gesprek of demonstratie

Bel mij


naam:

nummer:

opmerking: