Terug

Prof. dr. P. van Sterkenburg aan het woord


"... De democratisering van de jaren zestig en zeventig betekende verzet tegen de taalnormen van de vooroorlogse generatie. Gevolg was een toenemende tolerantie ten aanzien van wat standaardtaal is, maar ook een groeiende onverschilligheid ten opzichte van alles wat met taalnormering te maken heeft. Als de communicatie maar tot stand komt, is sindsdien de hoogste eis.
Spelling en grammatica worden verwaarloosd, woordenboeken zeggen niet meer hoe iets moet, maar hoe iets kan. Op universiteiten en hogescholen verschijnen steeds meer mensen met abominabele kennis van de moedertaal. Papers, scripties, rapporten zitten vol fouten.
 
In het bedrijfsleven vallen ze door de mand, ouderen beheersen de taal over het algemeen beter. Velen voelen de slechte beheersing als een belemmering in hun carrière. Een eenvoudig briefje of korte powerpointpresentatie is een te moeilijke opgave.
 
Waaraan is dan behoefte? Om chaos in de schriftelijke communicatie te vermijden is er een goede spellingmodule nodig . Daarnaast een module om zinnen ordelijk op te bouwen én één om zinnen zorgvuldig te ontleden. Bovendien is een module nodig die leert hoe je met stijloefeningen je taalgebruik verrijkt . Op deze manier kan iemand met vertrouwen werken aan de verbetering van zijn maatschappelijke carrière.

 
De aangeboden regels op het gebied van de spelling, grammatica en stijl moeten natuurlijk een wetenschappelijk verantwoorde basis hebben, maar wel educatief en eigentijds vertaald naar de specifieke doelgroepen.
 
De wetenschappelijke feiten zijn dat de spellingsmodule gebaseerd is op het rapport en het materiaal van de Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie.
De module van de zinsontleding is gebaseerd op materiaal uit de taaldatabank van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden en op dat van de Algemeen Nederlandse Spraakkunst. De oefeningen zijn getoetst door neerlandici uit het hoger onderwijs.
De module stijl is eveneens gebaseerd op materiaal van het INL, maar ook van de Hedendaagse van Dale en materiaal uit de taalbank van Van Dale Lexicografie.
 
De expertise van prominente taalkundigen en van gezaghebbende instituten; taaldatabanken; woordenboeken; grammatica’s en woordenlijsten zijn het kompas waarop Hogeschooltaal vaart en waarmee het programma de studenten aan de top van hun moedertaalbeheersing brengt. Dit zal succesrijke carrières ten goede komen
... " 

 

Prof. dr. Piet van Sterkenburg.Terug