Terug

Positieve beoordeling accreditatiecommissie


Een positieve beoordeling van de accreditatiecommissie (NQA) na inzet van Hogeschooltaal voor de studenten en ontwikkeling van een leerlijn Nederlands door Hogeschooltaal bij de Pedagogisch Technische Hogeschool van Fontys.

"Naar aanleiding van evaluaties heeft de opleiding de aandacht voor taalvaardigheid versterkt. In de eindbeoordeling is aandacht voor correct taalgebruik opgenomen. Hogeschooltaal is hierbij ingeschakeld, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken. Dit naar tevredenheid van het panel, dat aandacht voor het toezien op correct taalgebruik door de hele opleiding vraagt. De opleiding heeft op een goede manier aandacht voor de toetsing van het onderzoekend vermogen. Daarbij is het panel verheugd te vernemen dat de opleiding hier in samenwerking met Hogeschooltaal aandacht heeft voor correct Nederlands taalgebruik."Terug