De vakgroepProf. dr. P. van Sterkenburg aan het woord

Een interactief onlinestudieboek dat de docent ontzorgt

Hogeschooltaal:


  • voldoet aan de ERK-normen B2 & C1 voor schriftelijk taalgebruik (niveau 3F en 4F);
  • heeft het officiële Keurmerk Spelling van de Taalunie;
  • is door vele geaccrediteerde opleidingen binnen het hoger onderwijs opgenomen in het curriculum en in de OER.

Studenten kunnen tijdens hun hele studie gebruik maken van Hogeschooltaal: een licentie is vijf jaar geldig. De methode, de toetsen en de oefeningen hebben zich de afgelopen jaren ruim bewezen in de praktijk van het hoger onderwijs.
      

Bekijk de wetenschappelijke vakgroep van Hogeschooltaal.

De vakgroep


Wetenschappelijke redactie en keurmerk Taalunie

 


Hogeschooltaal is met de grootste zorg samengesteld door topneerlandici.


Prof. dr. Piet van Sterkenburg (het Groene Boekje, Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands), dr. Ed Landman, dr. Tanneke Schoonheim, dr. Theo Pullens. 

Voor meer informatie,
zie: De vakgroep
 
 
Hogeschooltaal heeft het keurmerk van de Nederlandse Taalunie.

De Nederlandse Taalunie verklaart dat in dit product (Hogeschooltaal) de regels en principes van de officiële spelling, zoals die door de Nederlandse Taalunie zijn vastgesteld, zijn toegepast en dat bij controle geen afwijkingen zijn gevonden.

Voor meer informatie, zie: http://www.taalunieversum.org/keurmerk

De expertise van prominente taalkundigen en van gezaghebbende instituten, taaldatabanken, woordenboeken, grammatica's en woordenlijsten zijn het kompas bij het vaststellen van de inhoud en opbouw van het Hogeschooltaalprogramma.

Eindredacteur prof. dr. Piet van Sterkenburg aan het woord


" ... De democratisering van de jaren zestig en zeventig betekende verzet tegen de taalnormen van de vooroorlogse generatie. Gevolg was een toenemende tolerantie ten aanzien van wat standaardtaal is, maar ook een groeiende onverschilligheid ten opzichte van alles wat met taalnormering te maken heeft. Als de communicatie maar tot stand komt, is sindsdien de hoogste eis.
Spelling en grammatica worden verwaarloosd, woordenboeken zeggen niet meer hoe iets moet, maar hoe iets kan. Op universiteiten en hogescholen verschijnen steeds meer mensen met abominabele kennis van de moedertaal. Papers, scripties, rapporten zitten vol fouten.
 
In het bedrijfsleven vallen ze door de mand, ouderen beheersen de taal over het algemeen beter. Velen voelen de slechte beheersing als een belemmering in hun carrière. Een eenvoudig briefje of korte powerpointpresentatie is een te moeilijke opgave.
 
Waaraan is dan behoefte? 
... "

Lees verder...

De raad van advies van Hogeschooltaal.

 

- prof. dr. Piet van Sterkenburg – voorzitter (emeritus hoogleraar Universiteit Leiden),

- prof. dr. Frieda Steurs (hoogleraar Lessius Hogeschool Antwerpen & Katholieke Universiteit Leuven),

- prof. dr. Guus Extra (voorzitter Language and Minorities Tilburg University),

- drs. Paul Rüpp (voorzitter college van bestuur Avans Hogeschool),

- prof. dr. Wim Vandenbussche (hoogleraar Vrije Universiteit Brussel),

- dr. Tanneke Schoonheim (afdelingshoofd Nieuwe projecten INL, voorzitter spellingcommissie),

- dr. Ed Landman – toegevoegd secretaris (algemeen directeur Hogeschooltaal).

" ...De wetenschappelijke raad van advies zal een sterk adviserende rol spelen en zorgen voor nog meer kwaliteitsbewaking... "

Algemeen directeur dr. E. Landman: 'Het hoger onderwijs is klaar voor e-learning.'


" ...Nu kan ik vaststellen dat er belangrijke doelstellingen gehaald worden met Hogeschooltaal in Nederland en in Suriname. Studenten en docenten zijn zeer tevreden over het pakket. Meer dan 90% van de studenten haalt de toetsen, maar ze studeren er dan ook intensief voor. Nederland en het hoger onderwijs zijn klaar voor e-learning. Het pakket wordt geïntegreerd in de curricula en het doorstaat accreditaties zonder problemen..

Dit alles wil niet zeggen dat Hogeschooltaal klaar is. De ambitie blijft: een totaalpakket Nederlands en Engels voor het hoger onderwijs waarin iedere docent en alle studenten kunnen vinden wat zij nodig hebben voor de volledige studieperiode..
."

Lees verder

Bel mij


naam:

nummer:

opmerking: