Veelgestelde vragenHogeschooltaal voor het mbo

Inloggen op Hogeschooltaal

Bestel een Hogeschooltaallicentie

Neem een licentie en ontwikkel je schriftelijke taalvaardigheid!

Hogeschooltaal is het onlineprogramma voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal.

Hogeschooltaal is een totaalpakket dat alle elementen bevat voor het leren schrijven van een eindwerkstuk dat voldoet aan de eisen waaraan het volgens de accreditatie in het hoger onderwijs moet voldoen. Met de zelfstudiepakketten van Hogeschooltaal kun je met behulp van een digitale taalcoach een achterstand op het gebied van spelling en grammatica wegwerken.

Behalve voor het wegwerken van taaldeficiënties kan het programma gebruikt worden ter ondersteuning van het reguliere taalvaardigheidsprogramma in het hoger onderwijs. 
  Het bevat namelijk modules die deel uitmaken van het curriculum Nederlands in het hoger onderwijs. 

Hogeschooltaal richt zich niet alleen op de beheersing van de Nederlandse taal: het bevat ook een aantal basismodules Engels.

Nog geen licentie? Bestel hier...

Oefenen met d's en t's? Speel de app van Hogeschooltaal

Haal een certificaat op C1- of B2-niveau


De doelstelling van Hogeschooltaal is om alle studenten in het hoger onderwijs zo te ondersteunen, dat zij binnen twee studiejaren het certificaat Nederlands op C1-niveau halen en in het vierde jaar een eindwerkstuk schrijven dat met een voldoende gekwalificeerd wordt.

Omdat de toetsen van Hogeschooltaal doorlopend gevalideerd worden en Hogeschooltaal beschikt over het keurmerk van de Nederlandse Taalunie is het certificaat echt een meerwaarde voor je cv. Voor het bedrijfsleven is het een groot voordeel om werknemers aan te nemen die (bewezen met een certificaat) goed kunnen spellen en correcte mails kunnen opstellen. 


" ...Een waardevolle aanvulling op mijn curriculum vitae... "

Wij gaan uit van jouw taal-DNA


Onder begeleiding van een digitale coach doorloop je als student de verschillende taalmodules. Deze coach houdt aan de hand van je taal-DNA in de gaten welke onderwerpen je al voldoende beheerst en aan welke onderwerpen je meer aandacht moet besteden.

Hoe beter je taal-DNA – en daarmee dus de kennis van de Nederlandse taal  – , hoe groter de kans dat je slaagt voor de toets Nederlands van Hogeschooltaal.

Ook met de Hogeschooltaal-app kun je werken aan je taal-DNA. Ontvang iedere ochtend een oefening die speciaal door de taalcoach voor jou is samengesteld en werk zo superefficiënt aan je taal-DNA!

Meer uitleg over het taal-DNA

Is taalvaardigheid voor jou meer dan het halen van een certificaat?

Maak kennis met de vakgroep

Bel mij


naam:

nummer:

opmerking: